Ramsta Bygdegård

Framsida med Ramp

Baksidan med överbyggd terass & Köksentré